Download Các Logo Của Công Ty

Lưu Ý Quan Trọng: Các logo sau là các thiết kế độc quyền thuộc sở hữu của Công Ty Cổ Phần Vietnovel. Các cá nhân, tổ chức muốn sử dụng các hình ảnh này phải được sự cho phép bằng văn bản của công ty.

Vietnovel Phoenix Icon Vietnovel Phoenix Icon Logo

Vietnovel Logo Vietnovel Text Vector Logo

TruyenYY Logo TruyenYY Vector Logo