Dịch Vụ Cung Cấp Bởi Công Ty

TruyenYY

Website: https://truyenyy.com

Website chuyên về truyện dịch từ tiếng Trung, cung cấp nền tảng mạnh mẽ, hiện đại cho các dịch giả người Việt đăng truyện do chính họ tự biên dịch. Giao diện website hấp dẫn với nhiều tính năng làm hài lòng hàng chục vạn người đọc khắp nơi trên thế giới.


Yêu Truyện Chữ

Website: https://yeutruyenchu.com

Website chuyên về truyện dịch từ tiếng Trung và các sáng tác tiếng Việt dành cho các bạn nữ yêu thích đọc truyện online.


Đam Mộng

Website: https://dammong.com

Website chuyên về truyện dịch từ tiếng Trung và truyện sáng tác tiếng Việt thể loại Đam Mỹ.


Vietnovel Origin - Mạng Truyện Chữ Gốc Tiếng Việt

Website: https://vietnovel.com

Website dành chuyên cho các tác giả người Việt đăng các truyện sáng tác của mình nhằm tìm kiếm người đọc từ khắp mọi miền. Đây sẽ dịch vụ được ưu tiên phát triển hàng đầu của công ty trong thời gian tới.